فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

Tag: lean_canvas

27 اردیبهشت 1399 فایل آموزشی بوم ناب

فایل آموزشی بوم ناب بوم ناب ابزاری مناسب جهت راهبری استارتاپ ها دانلود فایل   LeanCanvas   هدف اصلی از بوم…