فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

Tag: جشنواره صنایع خلاق

27 اردیبهشت 1399 فایل آشنایی با فرایند شرکت خلاق

شرکت خلاق چگونگی اخذ مجوز شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری   دانلود فایل Sherkathaykhalagh

2 فروردین 1399 برگزاری دومین جشنواره ملی صنایع خلاق در زاهدان

برگزاری دومین جشنواره ملی صنایع خلاق در زاهدان برگزاری دومین جشنواره ملی صنایع خلاق در زاهدان به گزارش روابط عمومی…