فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

Tag: اورامانات

14 بهمن 1399 مسئولیت اجتماعی ما در قبال هورامانِ جهانی/فرید شاهمرادی

تب و تاب ثبت جهانی هورامانات، تبلیغات و اطلاع رسانی‌های همکاری و هم افزایی‌های اجتماعی از یک سو و تغییرات…

7 فروردین 1399 صنایع خلاق چگونه می تواند نفسی تازه بر پیکره نیمه جان اقتصاد اورامانات بدمد؟!

فرید شاهمرادی / اگر وضعیت کسب و کارها را در اورامانات بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم به غیر…