فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

کارآفرینی

5 فروردین 1399 لزوم ایجاد مرکز رشد و نوآوری در پاوه

*فرید شاهمرادی   با بررسی آمار و ارقام اقتصادی کشور، استان و شهر می­توان به یک ترکیب چالشی رسید، درصد…

2 فروردین 1399 شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم

فرید شاهمرادی. گردشگری تأثیر فراوانی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه های…

1 فروردین 1399 اقتصاد بی‌وزن پلتفرم توسعه منطقه سیستان و بلوچستان

*فرید شاهمرادی هنگامی که سخن از سرانه ی تولید ناخالص  ملی می شود غالبا فاکتورهای چون پهناوری و زمین های…

29 اسفند 1398 جهان پیرامونی را خلاق ببینیم

*فرید شاهمرادی یکی از ویژگی های جوانان، نگاه خلاقانه و فکر باز و آزاد آن هاست که می توانند از…