فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فایل

27 اردیبهشت 1399 فایل آموزشی بوم ناب

فایل آموزشی بوم ناب بوم ناب ابزاری مناسب جهت راهبری استارتاپ ها دانلود فایل   LeanCanvas   هدف اصلی از بوم…