فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

ادبی

29 اسفند 1398 اسکله زلف

اسکله ی زلف هایت اجازه دیدن چشمهایت را از من گرفتند اما بدان تمام جرثقیل های بندر را ردیف خواهم…

29 اسفند 1398 خروشان باش

موج شو خروشان باش ساحل طلایی خوشبختی در پس دریای گرفتاری هاست #فرید_شاهمرادی  

29 اسفند 1398 فاتح دل

تمام کاخها را گر فتح کنم فاتح دل تو بودن بزرگترین دستاورد من است #فرید_شاهمرادی  

29 اسفند 1398 اوج بگیر

سراغ تاریکی مگیر لابلای همه ناامیدی ها همراه با نسیم آرزوها اوج بگیر #فرید_شاهمرادی