فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

Author: farid

29 اسفند 1398 اوج بگیر

سراغ تاریکی مگیر لابلای همه ناامیدی ها همراه با نسیم آرزوها اوج بگیر #فرید_شاهمرادی