فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

ماه: اردیبهشت 1399

27 اردیبهشت 1399 فایل آموزشی بوم ناب

فایل آموزشی بوم ناب بوم ناب ابزاری مناسب جهت راهبری استارتاپ ها دانلود فایل   LeanCanvas   هدف اصلی از بوم…

27 اردیبهشت 1399 کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت های خلاق و حمایت های موجود

فیلم کامل کارگاه   کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت های خلاق و حمایت های موجود