فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

فایل آموزشی بوم ناب

27 اردیبهشت 1399 فایل

فایل آموزشی بوم ناب

بوم ناب

ابزاری مناسب جهت راهبری استارتاپ ها

دانلود فایل   LeanCanvas

 

هدف اصلی از بوم ناب این است

كه در عین حال كه بر كارآفرینی تمركز می‌كنیم بتوانیم تا جایی كه امكان دارد آن را عملی نمایم.

رویکرد قابل پیگیری کردن بوم در طراحی آن پیدا کردن اینکه کدام بخش عدم‌قطعیت بیشتری دارد

یا دقیق‌تر اینکه کدام بخش پرخطر تر است، بوده.

 

Taggs:
Write a comment