فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

فایل آشنایی با فرایند شرکت خلاق

27 اردیبهشت 1399 فایل

شرکت خلاق

چگونگی اخذ مجوز شرکت خلاق

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

دانلود فایل Sherkathaykhalagh

Taggs:
Write a comment