فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

صنایع خلاق در دوران کرونا و پساکرونا

27 اردیبهشت 1399 فایل

صنایع خلاق چیست

و کرونا چه تاثیراتی بر صنایع خلاق گذاشت

 

دانلود فایل khallaq

 

 

Taggs:
Write a comment