فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

کلتور

29 اسفند 1398 ادبی

له نێو خانه‌کانی مێژوو به‌شوێن کلتوور دا مه‌گه‌ڕێ
له‌به‌ری که‌و بینوێنه به‌بێ‌قسه‌

‌➖➖➖➖➖➖➖➖➖‌

در دوره های تاریخ در جستجوی فرهنگ نباش‌
فرهنگ را بدون سخنی بپوش و به دنیا نشان بده‌

#فرید_شاهمرادی‌

 

Write a comment