فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

کاتژمیر

29 اسفند 1398 ادبی

هه‌ی کاتژمێـر
بژمێـــــر و بژمێـــــر

چرکه به چرکه
خۆله‌ک به خۆله‌ک
کـــــاتکۆ به کـــــاتکۆ

من چه‌ن خۆشم ده‌وێیت ئامێری کاتکۆ ئه‌ژمار
هێـــــور، گران و هێـــــدی
هه‌ر جار ره‌ت ده‌بێت له لات چرکه ئه‌ژمار
ئه‌نواریته تی به کونجی چـــــاو
پی ده‌لیت له ژێری لێـــــو

هۆ کاکــی نازار
هۆ کاکــی چرکه‌ئه‌ژمار

ئاوه‌ها به‌خێرایی آخۆر بۆ
ده‌چه‌رخيت به‌م ده‌وره به‌تـــــاله‌دا
آخۆر بۆ ! بۆ !‌

_____

ای عقربه های ساعت
بچرخیـــــد و بچرخیـــــد

ثانیه به ثانیه
دقیقه به دقیقه
ســـــاعت به ســـــاعت

من چقدر دوستت دارم عقربه ساعت شمار
آرامـــــی، متینـــــی و باوقار
هر بار که از کنارت رد میشود ثانیه شمار
نگاهی می اندازی با گوشه چشـــــم
می گویی زیر لـــــب

ای عزیزتر از برادرم دقیقه شمار
ای ثانیه شمار

این چنین شتابان آخر چرا
چرخش این دور باطـــــل را‌

#فرید_شاهمرادی‌

#کردی_فارسی #کۆردی

Write a comment