فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

چشمه نگاهت

29 اسفند 1398 ادبی

چشمه‌ی نگاهت که جوشید
قطره‌قطره صدا کرد مرا

سپاس از آن شکوفه ای که نشاندی
بهار کرد هر چهار فصل‌ دل را‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment