فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

چشمانت دریاچه

29 اسفند 1398 ادبی

‌چشمانت دریاچه‌
میان جنگلزار درهمِ سختیها‌

هر بار ابری میشدم میفرستادی آفتابِ لبخند
لابلایشان میتابید گرمِ گرم‌

حجم گیسوانتْ میپوشاند هرچه بود از جنسِ غم‌
تمامشان گُم میشدند گُم

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment