فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

چای نوشیدن بی تو

29 اسفند 1398 ادبی

در هوایـــــت
چاے که مینوشم
صدایـــــت
مہ آلود میکند همہ خاطـــــرات را
غصه ها بخار میشوند
با گرمے نگـــــاهت

میدانے؟!

چاے نوشیدن بے تو
جز تلخے
طعمے در یاد نخواهد نشاند !!

#فرید_شاهمرادی

 

 

Write a comment