فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

اوج بگیر

29 اسفند 1398 ادبی

سراغ تاریکی مگیر
لابلای همه ناامیدی ها
همراه با نسیم آرزوها
اوج بگیر

#فرید_شاهمرادی

Write a comment