فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

نت صدای نفسهایت

29 اسفند 1398 ادبی

میچرخم و میگردم و میچرخم

در تُنگی

که پُر باشد

از نُت صدای نفسهایت

میگردم و میچرخم و میگردم

در دُنیایی

که لبریز گردد

از رنگ نگاه گیرایت‌

#فرید_شاهمرادی

 

 

Write a comment