فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

مجهول

29 اسفند 1398 ادبی

جای خالیت
پُر کرده
تمام عالم را

نبودنت
مجهول کرده
همه بدیهیات منطق را‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment