فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

ریگا

29 اسفند 1398 ادبی

رێگا بانگت ده کات کات به کات
چشمی فرامیخواندت به اشارات
ئێواره که داهات
گم می‌شوی میان خاطرات
هه‌نگاوی به‌رز هه‌لێنه به‌ره‌و ئاوات
پابگذار بر روی اهدافی کوتاه گاهی اوقات‌

#کۆردی_فارسی

رێگا بانگت ده‌کات کات به کات
چاوێک ئه‌تدوێنێت به ئیشارات‌
ئێواره که داهات
ون ده‌بی له نێو بیره‌وه‌ری دوور کات
هه‌نگاوی به‌رز هه‌لێنه به‌ره‌و ئاوات
پێ‌بنێ وه مل هیوایانێکی کۆتا به‌عضێک کات‌

#کۆردی

راه صدایت میزند به کرات
چشمی فرامیخواندت به اشارات
خورشید که نشست پشت ارتفاعات
گم می‌شوی میان خاطرات
قدم مستحکم بگذار به سمت خواسته‌هات
پابگذار بر روی اهدافی کوتاه گاهی اوقات‌

#فارسی

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment