فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

رنگ

29 اسفند 1398 ادبی

زنگ غم ز روی را با لب خند بزدای

رنگ کن زندگی را

رنگ سنگ بنای زندگیست‌

#فرید_شاهمرادی‌

 

Write a comment