فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

دنج ترین جای نگاهم

29 اسفند 1398 ادبی

چه خوب است که
دستهایت چیره اند و چشمهایت خیره
رنگی تازه روشن کن
نگاهی نو ببخش
دنج را تعریفی دگر کن

دنج ترین جای نگاهم خیره شدن به چشم های توست

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment