فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

خواهمت خواند

29 اسفند 1398 ادبی

نشستن ْ در منتهی الیه ِ دوریَت
چشمانم ْ را دور بین تر خواهد کرد‌

خواهَمَت خواند
هر چقدر هم که دورتر شوی

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment