فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

توهم آزادی

29 اسفند 1398 ادبی

تَوَهُم ِ آزادی نَگیرَدَت!

در خانه ِ کاغذی ِ آزادی راه نمیدهند
رنگ
قلم
سبزه و رویش را

نکند تو هم تَوَهُم ِ آزادی بِگیرَدَت!

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment