فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

تنها با یک نشان

29 اسفند 1398 ادبی

گر گُم شوم روزی

تنها با یک نشان میتوان یافت مرا‌

یادِ یادِگارِ مانده اَز نِگاهِ آنی اَت بَر چَشمانَم‌

#فرید_شاهمرادی

 

 

 

Write a comment