فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

باران صدایت

29 اسفند 1398 ادبی

قـــــله خاطـــــــــرات
مہ آلود نبودنت است
پلکان پلکان با یادت سبز میگردم
کــــــــــاش ببــارد
باران صدایـــــــت

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment