فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

اسکله زلف

29 اسفند 1398 ادبی

اسکله ی زلف هایت اجازه دیدن چشمهایت را از من گرفتند
اما بدان تمام جرثقیل های بندر را ردیف خواهم کرد
مو به موی زلف هایت را به دست باد بسپارند

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment