فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

ماه: فروردین 1399

7 فروردین 1399 صنایع خلاق چگونه می تواند نفسی تازه بر پیکره نیمه جان اقتصاد اورامانات بدمد؟!

فرید شاهمرادی / اگر وضعیت کسب و کارها را در اورامانات بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم به غیر…

5 فروردین 1399 لزوم ایجاد مرکز رشد و نوآوری در پاوه

*فرید شاهمرادی   با بررسی آمار و ارقام اقتصادی کشور، استان و شهر می­توان به یک ترکیب چالشی رسید، درصد…

2 فروردین 1399 برگزاری دومین جشنواره ملی صنایع خلاق در زاهدان

برگزاری دومین جشنواره ملی صنایع خلاق در زاهدان برگزاری دومین جشنواره ملی صنایع خلاق در زاهدان به گزارش روابط عمومی…

2 فروردین 1399 شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم

فرید شاهمرادی. گردشگری تأثیر فراوانی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه های…